2014 Rok Sedembolestnej

Na Slovensku je rok 2014 Rokom Sedembolestnej Panny Márie.

Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska je rok 2014 na Slovensku Rokom Sedembolestnej Panny Márie. Jeho vrcholom bude slávnostné zverenie Slovenska pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie počas národnej púte 15. septembra 2014 v Šaštíne. Rok Sedembolestnej Panny Márie je tak príležitosťou prehĺbiť duchovný život v rodinách, farnostiach a farských spoločenstvách i úctu voči Panne Márii.

Viac info na stránkach diecézy (klikni na odkaz)
Nájdete tam aj katechézy na jednotlivé mesiace

DEKRÉT PENITENCIÁRIE (klikni na odkaz)
Určenie kostolov pre získanie odpustkov (klikni na odkaz)

***************************************
Aj v našej farnosti budú aktivity k tejto téme.
V roku svätorečenia bl. Jána Pavla II. a v roku Sedembolestnej Panny Márie Vás srdečne pozývame na cyklus katechéz o ľudskej láske, známych aj pod názvom „Teológia tela“.
Pozývame predovšetkým manželov, snúbencov a mladých ako aj všetkých tých, ktorí túžia znovuobjaviť pravdu a krásu o ľudskej láske. Tých, ktorí túžia objaviť aký je Boží plán s človekom v manželskom, rodinnom i zasvätenom živote. Tých, ktorí túžia hlbšie spoznať svoje povolanie muža a ženy, manžela a manželky, otca i matky.
Katechézy sa budú konať pravidelne každú tretiu nedeľu mesiaca o 16.00 hod. na Rím. kat. farskom úrade v Spišskej Novej Vsi, pod vedením o. Róberta Neupauera.

Najbližšie až v januári 2015.

Prednášky nájdete aj kliknutím na následujúce odkazy.

1. prednáška 19.01.2014
2. prednáška 16.02.2014
3. prednáška 16.03.2014
4. prednáška 18.05.2014
5. prednáška 15.06.2014
6.prednáška 21.09.2014
7.prednáška 16.11.2014
8.prednáška 18.01.2015
9.prednáška 15.2.2015
10.prednáška 15.3.2015