Naše aktivity v roku milosrdenstva

V rámci mimoriadneho svätého roku milosrdenstva, aby sme mohli získavať jubilejné odpustky, chceme rozšíriť cez týždeň sv. omše v našej farnosti. Ranné sv. omše ostávajú ako je zvykom v Mk o 6,00 a vo Fk o 6,45. Sv. omše večer budú bývať celý rok každý deň v MK o 16,30 (okrem sobôt), a vo FK večer o 18,30. Pozývame všetkých najmä na sv. omše do Farského kostola – využívajme možnosť s čistým a kajúcim srdcom vstúpiť cez jubilejnú svätú bránu do kostola s úmyslom získať jubilejné odpustky. Každý večer pred sv. omšou o 18,30 vo Fk sa budeme modliť Korunku k Božiemu milosrdenstvu a modlitbu v mimoriadnom Roku milosrdenstva.