Hlasovanie

ĎAKUJEMEdakujeme


Chceme sa poďakovať všetkým vám, ktorí ste hlasovali za poklad nášho srdca – Súsošie Kalvárie v našom farskom kostole. Internetové hlasovanie sa nám podarilo vyhrať s počtom hlasov 15 476. Ďakujeme všetkým našim farníkom, ale aj ostatným ľuďom dobrej vôle – jednotlivcom i inštitúciám v meste ako i na celom Slovensku, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili k rozšíreniu informácie o hlasovaní za našu Kalváriu a dali jej hlas. Do konca marca Nadácia VÚB zašle grant 30 000,- € na účet farnosti Spišská Nová Ves, z ktorých začneme náročný proces reštaurovania tohto vzácneho diela Majstra Pavla. Ďakujeme. Pán Boh zaplať!