1. sv. prijímanie 2015

1. skupina 10.05.2015 o 9:00 ZŠ Nad Medzou a ZŠ Nejedlého