Farár


Mgr. Ján Záhradník

Dátum ordinácie:
16.06.2001

História pôsobenia:

01.07.2001 kaplán v Poprade
01.07.2004 kaplán vo Vysokých Tatrách
15.07.2004 farský administrátor v Ždiari
01.07.2010 farský administrátor v Lomničke
01.10.2011 farský administrátor excurrendo Bušovce
09.09.2015 farár v Lendaku
04.07.2022 farár v Spišskej Novej Vsi


Kapláni


Mgr. Marek Jamrich

Dátum ordinácie:
15.06.2013

História pôsobenia:

15.06.2013 kaplán – Dolný Kubín
08.07.2014 kaplán – Novoť
04.07.2017 kaplán – Lokca
21.06.2021 kaplán – Spišská Nová Ves

Mgr. Adam Konkoľ

Dátum ordinácie:
15.06.2019

História pôsobenia:

15.06.2019 kaplán – Poprad
04.07.2022 kaplán – Spišská Nová Ves

Mgr. Stanislav Lopatovský

Dátum ordinácie:
19.06.2021

História pôsobenia:

01.07.2021 kaplán – Ludrová
01.11.2022 kaplán – Spišská Nová Ves

Mgr. Marek Rambala

Dátum ordinácie:
17.06.2023

História pôsobenia:

01.07.2023 kaplán – Spišská Nová Ves