Malý kostol

Malý kostol zasvätený Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie

8. december

Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie
Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie