Farský kostol

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

15. august