Dekanát

Na čele dekanátu je dekan, ktorého v prípade potreby zastupuje prodekan. Ak prodekan
zastupuje dekana, má tie isté právomoci ako dekan. Úrad dekana a prodekana sa
neviaže na nijakú farnosť dekanátu.

Dekanom Spišskonovoveského dekanátu je Mgr. Slavomír Gallik.

Spišskonovoveský dekanát tvorí spolu  12 farností.

farnosť Dedinky – viac info
o   Stratená
o   Dobšinská jaskyňa
o   Dobšinská Maša
o   Palcmanská Maša
o   Mlynky
o   Mlynky-Hámor
o   Havrania dolina
o   Biele vody
o   Dedinky-Píla
o   Dobšina-Špitál
o   Glac-Horáreň

farnosť Ferčekovce – vznikla odčlenením od farnosti SNV – viac info
o   Novoveská Huta

farnosť Harichovce – viac info
o   Levočské lúky

farnosť Hnilčík (s časťami Jerohutou, Bindtom, Roztokami a Domkami) – viac info
o   Závadka

farnosť Hnilec (s časťami Sykavka, Stupy) – viac info 
o   Delava
o   Rakovec

farnosť Chrasť nad Hornádom viac info

farnosť Letanovce viac info
o  Arnutovce
o  Spišské Tomášovce

farnosť Markušovce (s osadou Oľše) – viac info
o  Lieskovany
o  Teplička
o  Podteplička (časť tepličská a novoveská)

farnosť Odorín viac info
o Jamník
o Danišovce

farnosť Rudňany viac info
o Matejovce nad Hornádom (s osadou Jamnický Mlyn)
o Poráč

farnosť Smižany (so sídliskom Západ a osadou Čingov) – viac info

farnosť Spišská Nová Ves