Slažiari

Činnosť mládeže v našej farnosti sa prejavuje rôznymi spôsobmi. My, Slažiari, fungujeme ako jedno veľké otvorené spoločenstvo. Časť z nás je súčasťou mládežníckeho zboru, a časť sa venuje aj príprave birmovancov na sviatosť birmovania.

Ako vznikol názov

Na našich tričkách či mikinách si môžete všimnúť nápis Slažiari. Význam názvu pochádza z veršov evanjelia podľa Matúša. „Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5, 13 – 16) Slažiari – soľ zeme a svetlo sveta.

Naše spoločenstvo vzniklo v roku 2019. Postupne sme vypratali jednu miestnosť na fare, ktorá sa stala ideálnym miestom pre naše pravidelné stretnutia. Začali sme sa stretávať v pondelky, kedy sme sa modlili vešpery a v piatky, kedy sme sa rozprávali, modlili a prežívali spoločný čas. Na farskom dvore sme organizovali rôzne akcie, opekačky, alebo letné kino.

Pridaj sa k nám

V pondelky máme všetci spoločné stretká. Ako mládež rôzneho veku sa po svätej omši presunieme na faru, a tu nás čaká zaujímavý program. Pozývame vás aj na mládežnícku svätú omšu, ktorá sa koná v piatok o 18.00. Radi vás medzi nami privítame:)

Spoločenstvo v živote mladého kresťana je veľmi potrebné. Formuje nás a pomáha nám prejsť cez ťažké obdobia. Zároveň nám dáva pocit prijatia a vedomie, že sme milované Božie deti.