Kaplnka v Schulerlochu

Kaplnka v Schulerlochu je zasvätená Panne Márii Karmelskej.

16. júl