Pôstna duchovná obnova

Po minuloročnom pilotnom projekte Pôstnych duchovných obnov, Vás srdečne pozývame na druhý ročník. Tentoraz sa budeme stretávať každú pôstnu nedeľu o 14:30 v kine Mier, Šafárikovo námestie 7, Spišská Nová Ves. Vždy začneme prednáškou, pokračovať budeme diskusiou a celý program zakončíme Adoráciou pri Najsvätejšej Sviatosti.

Počas každej nedele bude k dispozícii aj detský kútik, kde môžu vaše menšie deti stráviť čas s našimi animátormi. Je to priamo v kine, v časti Kultúrneho centra.

18. február – nedeľa o 14:30, Dom Kultúry na sídlisku Mier

1. Prednáška Pôstnej duchovnej obnovy – Otcovstvo v dnešnej dobe

Dôležitosť otca v rodine – ThDr. Juraj Sedláček PhD., DiS

25. február – nedeľa o 14:30, Dom Kultúry na sídlisku Mier

2. Prednáška Pôstnej duchovnej obnovy – Rozvedení aj znovusobášení v Cirkvi

Nádej a prijatie – Bc. Slávka Kolesárová (Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom)

3. marec – nedeľa o 14:30, Dom Kultúry na sídlisku Mier

3. Prednáška Pôstnej duchovnej obnovy – Materstvo v dnešnej dobe

Dôležitosť matky v rodine – Mgr. Beáta Stasová z Tvrdošína

10. marec – nedeľa o 14:30, Dom Kultúry na sídlisku Mier

4. Prednáška Pôstnej duchovnej obnovy – Bioetika v službe života

Prijatie života a etické otázky manželov – ThLic. Ján Viglaš

17. marec – nedeľa o 14:30, Farský kostol

5. Prednáška Pôstnej duchovnej obnovy – Pre rodičov ná(sť)ročných

Nádej a prijatie – Máme doma pubertiaka – Katarína a Cyril Jančišinovci

Všetkých VÁS srdečne pozývame!