Detské sv.omše

Pozývame vás na sväté omše pre deti, ktoré sa konajú v malom kostole o 16:30 každý piatok okrem prázdnin.

Do konca školského roku už nebudú len 2x, 1.3 – jarné prázdniny a 29.3. – Veľký piatok.

17.úloha

Je potrebné ju splniť do najbližšej detskej svätej omše 23.2.2024

Začal sa pôst pred Veľkou nocou ✝️ a my si milé deti počas pôstu pripomíname ako Pán Ježiš za nás trpel, lebo nás má rád a chce aby sme s Ním raz boli v nebi 😇. To nám pripomína aj krížová cesta ktorú sa u nás v kostoloch zvykneme modliť v piatok a v nedeľu. Vašou úlohou bude vymaľovať omaľovánku, ktorá nám ukazuje, čo pre nás znamená kríž, ktorý Pán Ježiš niesol na krížovej ceste 👣. Nezabudnite ju priniesť do kostola a vhodiť do krabice na domáce úlohy. Už v piatok sa vidíme v ⛪.

16.úloha

Je potrebné ju splniť do najbližšej detskej svätej omše 16.2.2024

Milé deti, naposledy sme si na sv. omši hovorili o sv. Bakhite, o otroctve a o tom, že aj nás môže niečo ťažiť, čo môže byť ako taký kameň na našom srdiečku. Dostali ste aj malé kamienky, ktoré majú znázorňovať to, čo nám v srdiečku spôsobuje smútok.

Vašou úlohou je na tento kamienok nakresliť či namaľovať krížik, napísať tiež naňho svoje meno a v piatok ho hodiť do krabice na domáce úlohy. Ak tento kamienok zo sv. omše nemáte, môžte použiť akýkoľvek iný. S Miškom sa na vás už veľmi tešíme!

15.úloha

Je potrebné ju splniť do najbližšej detskej svätej omše 9.2.2024

Milé deti, ďalší piatok máme pred sebou a tiež aj ďalšiu domácu úlohu pre vás 👀. Vo štvrtok bude mať sviatok sv. Bakhita, na ktorej životnom príbehu Boh Otec ukazuje, ako má rád všetkých, nie iba niektorých 🫶. Vašou úlohou bude vymaľovať omaľovánku, ktorá ukazuje lásku nášho nebeského Ocka k nám 🫂 a potom ju vhodiť na sv. omši do krabice na domáce úlohy.

14.úloha

Je potrebné ju splniť do najbližšej detskej svätej omše 2.2.2024

Tak a blíži sa ďalší piatok a my s Miškom máme pre vás ďalšiu úlohu 💭. Je ňou zistiť čo sú to Hromnice. Potom to stačí dvoma alebo troma vetami napísať na papier, pridať k tomu svoje meno a v piatok ho hodiť do krabice 📦 na domáce úlohy. Tešíme sa na Vás 🤗

13.úloha

Je potrebné ju splniť do najbližšej detskej svätej omše 26.1.2024

Milé deti 😊, tento týždeň sa na celom svete spoločne modlíme za jednotu kresťanov, či už sú to evanjelici, pravoslávny kresťania, my katolíci alebo ešte iný, teda za jednotu medzi nami, ktorí máme radi Pána Ježiša. 

Vašou úlohou na nasledujúcu sv. omšu v piatok, bude vytlačiť a vymaľovať túto omaľovánku, na ktorej nám Pán Ježiš ukazuje ako nás má všetkých bez rozdielu rád. 🐑

12.úloha

Je potrebné ju splniť do najbližšej detskej svätej omše 19.1.2024

Naša cesta 🥾 s Pánom Ježišom do Emauz sa milé deti už blíži ku koncu a vám ostal už len posledný týždeň na stieranie jednotlivých dní a splnenie úlohy každý deň. To bude aj vašou domácou úlohou na sv. omšu teraz v piatok. Ak sa vám jedna alebo dve úlohy nepodarí splniť, ale ostatných päť áno, vtedy môžte tiež svoje meno vhodiť do krabice 📦 na domáce úlohy v kostole. V piatok sa vidíme. 🐑

11.úloha

Je potrebné ju splniť do najbližšej detskej svätej omše 12.1.2024

Milé deti, už sme sa dlhšie nevideli a s barančekom Miškom sa na vás už veľmi tešíme

☺️

Veríme, že sa vám darí napredovať po vašej stieracej ceste s Pánom Ježišom, ktorá ide až do Emauz a že sa vám darí plniť jednotlivé úlohy ktoré tam sú. Vaša domáca úloha na nasledujúcu detskú sv. omšu bude taká ako naposledy. Ak sa vám aspoň z väčšej časti podarilo splniť úlohy cesty od poslednej sv. omše, tak napíšte svoje meno a priezvisko na papierik a vhoďte ho do krabice na domáce úlohy v piatok po príchode do kostola.

10.úloha

Je potrebné ju splniť do najbližšej detskej svätej omše 29.12.2023

Posledný adventný týždeň sa milé deti blíži ku koncu a všetci sa veľmi tešíme na malého Ježiška v jasliach a na Jeho narodenie. Vo vašom adventnom kalendári – Ježišova cesta do Emauz ste prešli už kus cesty. Vašou úlohou na najbližšiu detskú sv. omšu bude, tak ako minule, splniť každý deň výzvu z kalendára v tomto týždni a v piatok 29.12.2023, tak ako vždy, vhodiť papierik so svojím menom do krabice na domáce úlohy v kostole.

Spolu s barančekom Miškom sa na vás tešíme!

9.úloha

Je potrebné ju splniť do najbližšej detskej svätej omše 15.12.2023

Poslednú nedeľu, milé deti nám začalo krásne obdobie adventu a vy ste na poslednej sv. omši v piatok dostali nezvyčajný adventný kalendár – Ježišova cesta do Emauz. Vašou úlohou na najbližšiu detskú sv. omšu bude splniť každý deň výzvu z kalendára v týchto dvoch týždňoch, a v piatok 15.12.2023, tak ako vždy, vhodiť papierik so svojím menom do krabice na domáce úlohy v kostole.

Spolu s barančekom Miškom vám prajeme požehnaný advent.

8.úloha

Je potrebné ju splniť do najbližšej detskej svätej omše 1.12.2023

Milé deti, hovorili sme si na poslednej sv. omši o Pánu Ježišovi, ktorý je Kráľom neba i zeme a chce byť aj Kráľom nášho srdca. Vašou úlohou na piatkovú sv. omšu je, počas rannej alebo večernej modlitby v tomto týždni povedať Pánu Ježišovi, že mu dávate svoje srdiečko a pozvať Ho aby sa On stal Kráľom vášho srdca. 

Komu sa to podarí splniť, nech tak ako vždy napíše na papierik svoje meno a priezvisko a vhodí ho do krabice na domáce úlohy v piatok v kostole.

7.úloha

Je potrebné ju splniť do najbližšej detskej svätej omše 24.11.2023

Na poslednej sv. omši sme si milé hovorili o Červenej strede, ktorá nám má viditeľným spôsobom pripomenúť prenasledovanie kresťanov v mnohých krajinách sveta, teda dospelých aj deti, ktorí majú radi Pána Ježiša a sú za to väznení a vyhananí z domu. Náš kostol bude tiež túto stredu (22.11.2023) osvetlený na červeno a večer pred sv. omšou sa budeme za nich modliť. Na túto modlitbu v stredu pozývame milé deti aj vás. 

Vašou úlohou na tento piatok je vygooglit si, koľko kresťanov zomiera každý deň vo svete len preto, že veria v Pána Ježiša a potom vhodiť lístok so svojím menom tak ako vždy do krabice na domáce úlohy v piatok v kostole.

Pomôže vám ak dáte vyhľadávať kľúčové slová: Červená streda alebo ACN.

6.úloha

Je potrebné ju splniť do najbližšej detskej svätej omše 17.11.2023

Milé deti, na sv. omši pred dvoma týždňami sme si hovorili o Sviatku všetkých Svätých. Na konci si mohol každý z vás vziať so sebou na kartičke jedného z nich. Vašou úlohou na sv. omšu tento piatok je vygoogliť, alebo prečítať v knihe ak máte, niečo o svätom ktorého ste si vytiahli a poprosiť ho o pomoc v modlitbe. Komu sa toto podarí splniť, nech donesie na papieriku do kostola svoje meno a vhodí ho do krabice na domáce úlohy. S barančekom Miškom sa už na vás tešíme😊.

5.úloha

Je potrebné ju splniť do najbližšej detskej svätej omše 3.11.2023

Milé deti, naposledy sme si hovorili o bábätku, ktoré sme si adoptovali a tiež o tom že sú bábätka, ktoré sa pre rôzne ťažkosti nemohli narodiť 👼. Za tieto nenarodené bábätka, ktoré sú teraz ako anjelici v nebi, sa zapaľujú vo štvrtok 2.11. večer sviečky do okien 🕯️. Vašou úlohou na nastávajúcu sv. omšu bude kto chce, kúpiť si túto sviečku ktorú nájdete v kostole pri vchode, vo štvrtok večer ju zapáliť do okna, niečo sa za nich pomodliť, a kto to splní, donesie na papieriku svoje meno a vhodí ho do krabice na domáce úlohy ako vždy.

4.úloha

Je potrebné ju splniť do najbližšej detskej svätej omše 27.10.2023

Milé deti, táto posledná nedeľa bola Misijná nedeľa a na detskej sv. omši sme si hovorili o tom, ako málo stačí, aby nejaký hladný chlapec či dievča možno aj vo vašom veku mali celý mesiac čo jesť, za čo chodiť do školy a čo si obliecť. Sú to iba dve eurá. Vašou domácou úlohou do nasledujúcej detskej sv. omše bude zriecť sa nejakej dobroty, ktorú máte radi a peniažky, ktoré by táto dobrota stála vhodiť do krabičky s modrým srdcom v malom kostole pri vchode 🙏. A takto to, čoho sme sa zriekli pošleme deťom na misiách v núdzi a pošleme im týmto spôsobom náš odkaz lásky ❤️. Ak sa vám to podarí splniť, napíšte na lístok svoje meno a vhoďte ho v kostole pri oltári do krabice na domáce úlohy.

3. úloha

Milé deti, naposledy sme si hovorili o tom akú silu má modlitba ruženca, keď sa v nej všetci spojíme. Vašou úlohou bude tentokrát prísť v stredu o 15:55 h. do malého kostola kde sa spojíme s deťmi na celom svete v spoločnej celosvetovej modlitbe: Milión detí sa modli ruženec a tak môžme vyprosiť mier pre deti vo vojnových oblastiach a spolu premôcť zlého. 

Kto bude v stredu na ruženci, nech potom v piatok prinesie na lístočku napísané svoje meno a vhodí ho do krabice pripravenej pri oltári.

2.Úloha

Je potrebné ju splniť do najbližšej detskej svätej omše 13.10.2023

Milé deti, začal sa mesiac október, ktorý je mesiacom modlitby posvätného ruženca 📿. Na poslednej sv. omši sme hovorili čo táto modlitba znamená a aká je pre nás dôležitá. Vašou úlohou na nasledujúcu sv. omšu bude vyrobiť cukríkový desiatok ruženca. Podobne ako na obrázkoch, fantázii sa medze nekladú. Potom k nemu napísať na papierik napr. takýto text: Volám sa (tvoje meno a priezvisko) a pomodlil som sa za vás Zdravas Mária (alebo Pod tvoju ochranu či inú ľubovoľnú modlitbu). Tieto ruženčeky, ktoré prinesiete potom odnesieme do Domova dôchodcov a takto môžte potešiť jednotlivých starkých, ktorí v ňom sú a a pomôcť im aj svojou krátkou modlitbou.  

Keď prídete v piatok do kostola, ruženčeky aj so svojím celým menom vhoďte do nádoby ktorá bude pred oltárom.

1.Úloha

 

Je potrebné ju splniť do najbližšej detskej svätej omše 6.10.2023

 

Milé deti, na poslednej sv. omši sme rozprávali o sv. Michalovi archanjelovi 👼 a každý z vás dostal aj modlitbu s medajlónikom sv. Michala. Vašou úlohou bude do piatka aspoň 3x sa pomodliť túto modlitbu 🙏 a tak ho poprosiť o ochranu pre vás a vašu rodinu. Kto toto splní, donesie do kostola na papieriku napísané svoje meno a vhodí ho do nádoby 🗳️, ktorá bude pri oltári, z ktorej budeme potom losovať.

Modlitba s medajlónikom, ktorú ste na svätej omši v piatok dostali. Je tam modlitba, ktorú sa máte pomodliť.