Národný týždeň manželstva

viac info o Národnom týždni manželstva získate na webe

pondelok 12.2. – Prvý manželský vitamín: Spolu počúvajme. Mgr. Richard Vašečka v Pastoračnej miestnosti o 17:30 – Dobré manželstvo na celý život.

utorok 13.2. – Druhý manželský vitamín: Spolu pozerajme. Film pre manželské páry v Pastoračnej miestnosti o 19:00.

streda 14.2. – Tretí manželský vitamín: Spolu sa za seba obetujme. Obetuj dnešný pôst za svojho manžela, manželku. Svätá omša farský kostol o 18:00.

štvrtok 15.2. – Štvrtý manželský vitamín: Spolu sa stretnime s Ježišom. Eucharistická adorácia o 18:45 vo farskom kostole za manželov.

piatok 16.2. – Piaty manželský vitamín: Spolu kráčajme s Ježišom. Krížová cesta manželov o 17:30 vo farskom kostole. Modlia sa manželia.

sobota 17.2. – Šiesty manželský vitamín: Spolu za romantikou. Pokladovka po meste cez aplikáciu Národného týždňa manželstva. Výhrou je romantická večera so zľavou v podniku Zbrojnoš, alebo sladký večer so zľavou v čokoládovni Čoko-čoko. Na využitie týchto zliav sa vzťahujú určité podmienky.

Podmienky na uplatnenie zľavy:

🔺 mať na mobile otvorenú stránku NTM (https://www.ntm.sk/)

🔺 byť manželmi

🔺 zúčastniť sa aspoň dvoch ponúknutých aktivít počas tohto týždňa

🔺 zľava platí iba pre dvojicu (manželov) a to iba v sobotu 17.2.

nedeľa 18.2. – Siedmy manželský vitamín: Spolu v dobrom aj zlom. Sv. omša o 9:15 vo farskom kostole za manželov + obnova manželských sľubov.