Vo februári vás pozývame

V mesiaci február vás srdečne pozývame, aby ste sa pridali k nám na niekoľko výnimočných podujatí v našej farnosti. Tieto udalosti sú príležitosťou na spoločné stretávanie, zdieľanie viery a tvorenie farského spoločenstva. Príďte a spoločne sa staňme svedkami radosti a posolstva, ktoré nám ponúka február v našom duchovnom spoločenstve.

Modlitbové stretnutie Rodiny Boha Otca každý pondelok od 17:30 – 19:00 v Pastoračnej miestnosti. 

Eucharistická Adorácia každú stredu od 12:30 – 18:00

Erko stretko pre deti od 4 – 12 rokov, 24.2. – od 10:00 – 12:00 v Pastoračnej miestnosti

Detské sv. omše každý piatok o 16:45 v Malom kostole.

Sväté omše pre mládež v piatok o 18:00, 2.2. a 9.2. vo farskom kostole

Slažiari každý pondelok od 18:45 na fare

Tichá adorácia a vešpery – každú nedeľu o 17:00 v kláštore na Zimnej 66, alebo online

Erko karneval 3.2. od 15:00 – 18:00 na ZŠ sv. Cyrila a Metoda

Farský ples 10.2. od 19:00 v Redute

Miništrantské stretko – 11.2. o 17:00 v pastoračnej miestnosti (vítame aj chlapcov ktorí neminištrujú)

Do Máriinej školy – 17.2. o 14:00 pri BMZ. Cestou modlitba svätého ruženca

Stretnutie s Božím slovom17. február o 18:30 v kláštore na Zimnej 66

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA 12.2. – 18.2.

viac info na webe

pondelok 12.2. – Prvý manželský vitamín: Spolu počúvajme. Mgr. Richard Vašečka v Pastoračnej miestnosti o 17:30 – Dobré manželstvo na celý život.

utorok 13.2. – Druhý manželský vitamín: Spolu pozerajme. Film pre manželské páry v Pastoračnej miestnosti o 19:00 

streda 14.2. – Tretí manželský vitamín: Spolu sa za seba obetujme. Obetuj dnešný pôst za svojho manžela, manželku. 

štvrtok 15.2. – Štvrtý manželský vitamín: Spolu sa stretnime s Ježišom. Eucharistická adorácia o 18:45 vo FK za manželov.

piatok 16.2. – Piaty manželský vitamín: Spolu kráčajme s Ježišom. Krížová cesta manželov o 17:30 vo farskom kostole. Modlia sa manželia.

sobota 17.2. – Šiesty manželský vitamín: Spolu za romantikou. Pokladovka po meste cez aplikáciu Národného týždňa manželstva. (posledný bod je čokoládovňa alebo reštaurácia. Pre tých čo by nechceli pokladovku, tak výzva aby šli v ten deň na romantické rande do čokoládovne alebo večeru asi v Zbrojnoši. Pracujeme na zvýhodnenej cene.

nedeľa 18.2. – Siedmy manželský vitamín: Spolu v dobrom aj zlom. Sv. omša o 9:15 vo FK za manželov + obnova manželských sľubov. 

PÔSTNA OBNOVA 18.2. – 17.3.

Pôstom k obnove vzťahov

18.2. Otcovstvo v dnešnej dobe. – Dôležitosť otca v rodine. – ThDr. Juraj Sedláček PhD., DiS. O 14:30 v kine Mier. (Detský kútik – Slažiari)

25.2. Rozvedení aj znovusobášení v Cirkvi. – Nádej a prijatie. Bc. Slávka Kolesárová – Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom. O 14:30 v kine Mier. (Detský kútik – skauti)