Manželstvo

Predmanželská príprava snúbencov

Prosíme snúbencov, ktorí sa rozhodli uzavrieť sviatostné manželstvo v našej farnosti, o splnenie týchto požiadaviek:

  • Všetky náležitosti ohľadom uzavretia sviatosti manželstva si vybavujú snúbenci sami, nie cez iné osoby.
  • Ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalé bydlisko v našej farnosti a chcú sa sobášiť v našej farnosti, vyžiadajú si licenciu k sobášu od kňaza vo farnosti z ktorej pochádzajú (resp. kde majú trvalý pobyt).

Po príchode na farský úrad sa spíše cirkevná sobášna zápisnica a dohodne sa termín sobáša.

Snúbenci sú povinní pred uzavretím sviatosti manželstva absolvovať predmanželskú prípravu.

Ponúkame dve možnosti prípravy:

 

1. Príprava v rámci farskej katechézy (štyri stretnutia)

• Vierouka
• Morálka
• Sviatosti
• Manželská etika

Náuky prebiehajú v pastoračnej miestnosti farského úradu v soboty o 8.00. Nie je potrebné sa prihlasovať vopred. Účasť na danej náuke si dáte potvrdiť prednášateľom. 

 

Termíny týchto sobášnych náuk nájdete na tomto odkaze.

 

2. Kurz prípravy na manželstvo (KPM)

 

Absolvuje sa v rámci jedného víkendu od piatka poobedia do nedele obeda. Jedná sa o podrobnejšiu a komplexnejšiu prípravu. Snúbencom absolvovanie tohto kurzu veľmi odporúčame.

 

Termíny a miesta konania kurzov nájdete na tomto odkaze.

 

Ďalšie dôležité informácie:

 

  • Žiadosť zo štátnej matriky, krstné listy, licencie, údaje o svedkoch, potvrdenia o absolvovaní náuk a iné potvrdenia je nutné doložiť najneskôr 3 mesiace pred sobášom.
  • Sobášia kňazi farnosti SNV. Na každý sobáš je automaticky určený aj  náš organista.
  • Kostol je posvätné miesto na slávenie liturgie Cirkvi. V našej farnosti nie je dovolené sypať v priestoroch kostola lupene, ryžu, hrach, mak, a pod. .