Hnilčík

Spravovanie farnosti Hnilčík

Menovaním diecézneho administrátora Mons. Jána Kuboša, je Farnosť Hnilčík ustanovená pod správu excurrendo Mgr. Jána Záhradníka, farára. Toto rozhodnutie nadobudlo platnosť od 1. júna 2023 a bude trvať až do odvolania.

V prípade potreby vysluhovania sviatostí, pohrebov alebo iných informácií, volajte na tel. č.:

0908 033 987 (Farský úrad SNV)