Sviatosť zmierenia – svätá spoveď

Sviatosť zmierenia sa vysluhuje v pondelok – piatok vo farskom kostole pri sv. omšiach o 6:45 a 18:00. Taktiež v kine na sídlisku Mier pol hodiny pred sv. omšou o 17.00.

V týždni pred prvým piatkom sviatosť zmierenia vysluhujeme podľa rozpisu, ktorý je zverejnený v aktuálnych farských oznamoch (nájdete ich na hlavnej stránke).