Nové ozvučenie vo Farskom kostole na Hnilčíku – ĎAKUJEME

 
Drahí dobrodinci, vďaka za finančnú pomoc! 
V žalme 112 čítame slová chvály: 
„V  obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha…“
Podarilo sa a to aj vďaka vašim darom, vyzbierať chýbajúcu sumu na nové ozvučenie do farského kostola v Hnilčíku. Montáž ozvučenia už prebieha.
V pondelok 13. mája odslúžim sv. omšu za všetkých dobrodincov. 
 
Ján Záhradník, farár
 

Už niekoľko mesiacov spravujeme excurendo malú, ale rozľahlú podhorskú farnosť Hnilčík. 

Vo Farskom kostole nie je ozvučovacia technika. Dali sme si vypracovať niekoľko ponúk na zakúpenie a inštaláciu nového ozvučenia. Veriaci obetavo prispievajú na údržbu  farského kostola a starajú sa o kaplnky na Jerohute a Bindte. 

Aby sme mohli zakúpiť kvalitnejšie, trváce a rokmi overené technické zariadenie potrebujeme ešte vyzbierať 1 850,- €. Obraciam sa na Vás s prosbou o milodar na zakúpenie a montáž nového ozvučenia.

Nová technika nie je cieľom. Je tu preto, aby zrozumiteľne zaznelo Božie slovo a dotklo sa uší, ale aj sŕdc poslucháčov. Sv. Pavol píše Rimanom: „Viera je z počutia, počutie však skrze Kristovo slovo.“ A kladie si rečnícku otázku: „Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli?“ 

Drahí dobrodinci,  už teraz Vám v mene farníkov z Hnilčíka vyjadrujem slová vďaky a myslím v modlitbách na Vás.

Milodar môžete uhradiť na účet farnosti Hnilčík: 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hnilčík

IBAN: SK34 0900 0000 0050 2807 4610

  • IČO31966217
  • DIČ2020721208
  • Sídlo: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hnilčík
    Hnilčík 105, 05332 Hnilčík

Pán Boh zaplať za Vašu ochotu!

Farský kostol – Hnilčík