Birmovanie

Informácie k sviatosti birmovania – 2023/2024, ktorá sa uskutoční

9. júna 2024 v Spišskej Novej Vsi

23. júna 2024 vo farnosti Hnilčík

Sviatosť birmovania – sviatosť dospelého kresťana. Pri tejto sviatosti sa stávame svedkami Ježiša Krista. Spoznávame ho viac, vstupujeme do hlbšieho vzťahu s Ním, aby sme druhým svedčili o tom, že v Kristovi je skutočný život – On je Spasiteľ a Vykupiteľ.

Dospelý  – ktorí chcú prijať túto sviatosť je potrebné sa nahlásiť v kancelárii farského úradu, a absolvujú prípravu pre dospelých, ktorá je oddelená od prípravy mládeže – pozostáva so stretnutí  v sobotu ráno na fare – viac info v KANCELÁRII

Študenti  – 9. ročník ZŠ alebo stredoškoláci, iba z farnosti Spišská Nová Ves a Hnilčík – absolvujú prípravu počas školského roka podľa programu Vyvolení!

Čo zahŕňa príprava? Čo sa od teba očakáva?  

  • Mládežnícke sväté omše – každý piatok 18:00
  • Piatkové stretnutia v skupinke „partii“ – po svätej omši – formácia
  • Duchovná obnova začiatkom decembra – Mládežnícke centrum Orava – Ústie nad Priehradou
  • Voľnočasové aktivity – budovanie spoločenstva – hry, volejbal, futbal, púť na Mariánsku horu, „vianočný punč na fare“, upratovanie kaplniek…
  • Aktivity – spievanie, miništrovanie…(dobrovoľne)

Dôležitý je postoj a nastavenie k príprave birmovania – nič nemusíme, nikoho k birmovke netlačíme. Ježiš nikdy nikoho nenútil nasledovať ho, počúvať ho – vždy pozýval a toto robíme aj my. Od nás sa len žiada počúvať ho – mať teda čas na Krista – a urobiť rozhodnutie – verím mu, alebo nie.

Ak chceš spoznať Krista viac, pridaj sa na prípravu birmovky k nám. Dopraj si čas pre Krista, tvoj život sa naozaj zmení – istotne k lepšiemu.