Kaplnka Najsvätejšej Trojice

Pri v stupe do mesta od Markušoviec je kaplnka zasvätená Najsvätejšej Trojici.

kaplnka Sv. Trojice
kaplnka Sv. Trojice