Charita

Pomoc sociálne odkázaným vo farnosti Spišská Nová Ves

Vo farnosti pôsobia tieto charitatívne organizácie:

 

FARSKÁ CHARITA

 

Činnosť koordinuje Vlasta Javorová – poverená biskupom pre činnosť vo farskej charite v Spišskej Novej Vsi; jedlom a šatstvom pomáhajú vytypovaným viacdetným a sociálne slabším rodinám, tiež dôchodcom na ulici Levočskej a Fabiniho, keď potrebujú pomôcť vybaviť doklady alebo priniesť
obedy.

 

SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA

 

https://caritas.sk/
V Spišskej Novej Vsi sú štyri zložky:
– Denný stacionár: https://caritas.sk/denne-stacionare-ds-a-noclaharne/
– Agentúra domácej starostlivosti: https://caritas.sk/agentura-domacej-osetrovatelskej-starostlivosti-charitas-ados-charitas/
– Housing first: https://caritas.sk/housing-first-podpora-prveho-byvania/
– Sociálne poradenstvo: https://caritas.sk/specializovane-socialne-poradenstvo/#
– Humanitárna pomoc: https://caritas.sk/humanitarna-pomoc/
– Obed pre bezdomovcov
– vydáva sa na Koceľovej 2A v čase od cca 10:30 do 11:30 hod. nasledovne:

december – február: denne
november a marec: pondelok, streda, piatok.

– Sociálny šatník
– odber na Koceľovej ulici 2A.
– Darovanie potravín pre sociálne slabšie rodiny