Výsledky volieb do Farskej pastoračnej rady

V nedeľu 11. februára 2024 prebehlo hlasovanie do Farskej pastoračnej rady. Volieb sa mohol zúčastniť každý dospelý člen našej farnosti. Odovzdaných bolo 675 hlasovacích lístkov, z toho 3 boli neplatné. Prinášame Vám celkové výsledky týchto volieb.

Pastoračná rada farnosti je poradný zbor veriacich farnosti, ktorý má svoje oprávnenie v KKP (kán. 536) a ktorého cieľom je, aby „veriaci spolu s tými, ktorí sa na základe svojho úradu zúčastňujú vo farnosti pastoračnej starostlivosti, majú poskytovať svoju pomoc pri rozvíjaní pastoračnej činnosti.

Celé znenie Stanov Farskej pastoračnej rady nájdete na tomto odkaze.

Novú Farskú pastoračnú radu tvoria:

– úradní členovia:  Ján Záhradník, farár a Stanislav Lopatovský, kaplán

– delegovaní členovia z rehoľnej komunity sestier: Sestra Chiara z komunity SDR

– menovaní členovia(menuje ich farár): Daniel Lysý, Mária Dirgová, Monika Jakubčová, Richard Vojtas

– zvolení členovia: Tvoria nadpolovičnú väčšinu, teda 8 ľudí.

Dobrovská Monika ____________ 430 hlasov

Mitrík Tomáš ________________ 374 hlasov

Kubovčíková Viera ____________ 313 hlasov

Mitríková Gabriela ____________ 302 hlasov

Pacáková Katarína ____________ 298 hlasov

Tabák Ondrej ________________ 275 hlasov

Hollaarová Mária _____________ 249 hlasov

Kovalčík Stanislav ____________ 245 hlasov


Ďalší volení veriaci a ich počty hlasov

Sebőo Michal 239

Domiková Júlia 233

Klešč Daniel 222

Popreňáková Dagmar 218

Mulík Jozef 210

Soľanová Klára 207

Faltinová Mária 158

Šarišská Zuzana 155

Spišiak Martin 147

Varšová Marcela 119

Olečková Monika 49

Kostelničáková Irena 43

Tomečko Rastislav 15

Kollár Rado 14

Fajtlík Pavol 10

Matis Marek 8

Stančák Peter 7

Tabáková Mária 7

Marhefka Peter 6

Szigetiová Magda 5

Kmetzová Monika 4

Hamračková Mária 4

Tkáčová Monika 4

Tkáč Ján 4

Bolibruchová Zuzana 3

Sedlačko Vladimír 3

Klinga Maroš 3

Cpin Ján 2

Olejníková Ingrid 2

Hvizdoš Pavol 2

Kisová Agáta 2

Štrauchová Martina 2

Sedlák Tomáš 2

Kotradyová Alexandra 2

Spišáková Tatiana 2

Lysý Daniel 2

Halečka Ľubomír 2

Jakubov Ľubo 2

Hvizdošová Mária 2

Pidík Jozef 2

Marchynová 1

Trešňák 1

Ruttkay Ladislav 1

Galajdová Katarína 1

Schwabik Johann 1

Mulíková Mariana 1

Kavuličová Veronika 1

Jemelka Ladislav 1

Cmorej Pavol 1

Pačnár Ambroz 1

Marhefková Anna 1

Bocsik Marcel 1

Dobrovský Peter 1

Kaliková Katarína 1

Kokoruďa Martin 1

Kovalčíková Mirka 1

Jakubčová Monika 1