Prvé sväté prijímanie v našej farnosti v roku 2024

1. termín (5. 5. 2024)

1. skupina (8:30 hod.) – ZŠ Nejedlého + ZŠ Nad Medzou

2. skupina (10:30 hod.) – ZŠ Levočská + SZŠ Fabiniho

2. termín (12. 5. 2024)

3. skupina (8:30 hod.) – ZŠ Ing. Kožucha + ZŠ Komenského

4.skupina (10:30 hod.) – ZŠ Lipová + CZŠ sv. Cyrila a Metoda