Sídlisko Mier

Sídlisko Mier

Sväté omše sa celebrujú aj v provizórnych podmienkach kinosály na sídlisku Mier.