Krst

Čo je potrebné vedieť, ak chcete dať pokrstiť dieťa vo farnosti Spišská Nová Ves?

 

  • Požiadať o udelenie sviatosti krstu prídu rodičia dieťaťa.
  • Zápis na krst je možné uskutočniť v čase podľa úradných hodín aspoň jeden týždeň pred plánovaným termínom krstu.
  • K zápisu je potrebné predložiť rodný list dieťaťa. V prípade, že rodičia nie sú tunajšími farníkmi (nebývajú vo farnosti Spišská Nová Ves), je potrebná aj licencia (dovolenie) ku krstu od farára miesta, kde sa rodičia zdržiavajú.
  • Dieťaťu má byť daný krstný rodič. Za krstného rodiča sa má brať iba jeden krstný otec alebo iba jedna krstná matka, alebo jeden krstný otec a jedna krstná matka.
  • Aby mohol byť niekto krstným rodičom, je potrebné, aby zavŕšil šestnásty rok života; aby bol katolík, ktorý už prijal Eucharistiu, pobirmovaný, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať.
  • ak sú to manželia, tak musia žiť vo sviatostnom kresťanskom manželstve.
  • Krst sa vysluhuje v určené nedele o 11:30 vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie. respektíve pri svätej omši vo farskom kostole o 10:30.
  • Termíny krstov  SNV 2024
  • Príprava pred vysluhovaním sviatosti krstu (krstná náuka) sa koná v sobotu pred nedeľou krstu o 8:00 v pastoračnej miestnosti farského úradu. Na tejto príprave sú povinní zúčastniť sa rodičia dieťaťa a tiež krstní rodičia.
  • K sviatosti zmierenia nech rodičia i krstní rodičia pristúpia v týždni pred krstom.