Kontaktné údajetel.: kancelária: 0908 033 987
farár: 053/ 446 82 19
zaopatrenie zomierajúcich sv. sviatosťami – nonstop mobil: 0908 033 987
e-mail: [email protected]

Úradné hodinyPONDELOK 09:00 – 11:00 a 14:30 – 16:00
STREDA 09:00 – 11:00 a 14:30 – 16:00
PIATOK 09:00 – 11:00 a 14:30 – 16:00
V týždni, v ktorom je prvý piatok v mesiaci, sú z dôvodu spovedania úradné hodiny v PIATOK iba popoludní.

Fakturačné údajeRímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Nová Ves
Letná 60, 052 01
Spišská Nová Ves
IČO: 31950141
DIČ: 2020719932
IČ DPH: SK2020719932
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.,
Bratislava, pobočka Spišská Nová Ves IBAN: SK85 0200 0000 0031 5955 2257
BIC: SUBASKBX

Finančný príspevokAk chcete finančne podporiť našu farnosť, máte možnosť prispieť priamo na náš farský účet.


SK8502000000003159552257
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.