DEŇ FARNOSTI 2024

Po niekoľkých rokoch opäť prichádzame s myšlienkou Dňa farnosti. Je to deň, kedy sa spoločne stretneme, celá farnosť a strávime spoločné popoludnie. Tento deň slúži aj ako prezentácia našej farnosti v našom meste, preto pozývame aj širokú verejnosť na program, ktorý ponúkame.

Začneme spoločnou svätou omšou o 13:00 h. vo Farskom kostole a následne sa presunieme na priestranstvo pred Redutou, kde bude pripravený celý program.

 

Srdečne vás všetkých pozývame.