Odpustová slávnosť ku cti Panny Márie Karmelskej

Program

 

9.30 VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA
10.15 MODLITBA SV. RUŽENCA
11.00 SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA – CELEBRANT MONS. JÁN KUBOŠ, POMOCNÝ BISKUP
12.15 POŽEHNANIE ŠKAPULIAROV S MOŽNOSŤOU ZAPÍSANIA DO BRATSTVA SV. ŠKAPULIARA
13.00 VYLOŽENIE NAJSVÄTEJŠEJ OLTÁRNEJ SVIATOSTI V KAPLNKE NA TICHÚ ADORÁCIU
15.00 POBOŽNOSŤ V HODINE MILOSRDENSTVA
20.00 ZAKONČENIE ADORÁCIE S POŽEHNANÍM S NAJSV. OLTÁRNOU SVIATOSŤOU

 

V rámci duchovnej prípravy sa v dňoch od 05. 07. do 13. 07. o 17.30 v kaplnke v Šulerlochu modlíme
posvätný ruženec a deviatnik. Osobitne pozývame tých, ktorí chcú prijať svätý škapuliar a stať sa
členmi jeho bratstva.

 

V nedeľu, 14. 07. z dôvodu odpustovej slávnosti v Šulerlochu, sv. omša vo farskom kostole o 10.30
nebude.