Rodina Boha otca

Žijeme s Nebeským Otcom v dôvernom vzťahu. Miluje nás a stará sa o nás. On je náš Otec. Sme jeho rodina.

Modlíme sa v pastoračnom centre každý pondelok o 17:30 po sv. omši v Malom kostole.

Zástupnou modlitbou sa prihovárame k Nebeskému Otcovi za spásu sveta, spolu s Máriou, s anjelmi a svätými, zjednotení s Ježišom, v Duchu Svätom.

VIDEOPOZDRAV ZAKLADATEĽA A ZOPÁR INFORMÁCII KU MODLITBOVEJ SKUPINE

NAŠA DUCHOVNÁ CESTA

Mária je naša Matka.

Sme zasvätení jej Nepoškvrnenému Srdcu, ona nás vedie do neba.

Svätí sú naši priatelia.

Oni sú, tak ako my, deti Nebeského Otca. S nimi ideme cestou svätosti.

Duch Svätý žije v nás.

On je našou silou, obdarúva nás svojimi darmi.

V mene každého človeka prijímame Ježišove milosrdenstvo so svetom.

Zjednotení s Ním ideme k Nebeskému Otcovi.

NAŠA KOMUNITA

Pred 29 rokmi ( v r. 1993 ) boli naši zakladatelia Gottfried Prenner a Aloisia Grabner povolaní založiť komunitu. Po mnohých rokoch misionárskej práce založili v roku 2016 v rakúskom Burgenlande komunitu. Je cirkevne schválená tromi biskupmi.
Okrem toho nám v rámci Spišskej diecézy udelil svoje požehnanie aj spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš. 
/požehnanie k činnosti v diecéze/

Komunita RODINA BOHA OTCA je laické spoločenstvo mužov a žien, ktorí pôsobia spoločne. Zahŕňa povolania ku všetkým stavom: celibát, kňazstvo, rodina alebo žijúci sám vo svete. Jej členovia žijú v komunite, alebo sú s komunitou spojení.

Ako vznikla komunita

Pred 29 rokmi ( v r. 1993 ) boli naši zakladatelia Gottfried Prenner a Aloisia Grabner povolaní založiť komunitu. Po mnohých rokoch misionárskej práce založili v roku 2016 v rakúskom Burgenlande komunitu. Je cirkevne schválená tromi biskupmi. Okrem toho nám v rámci Spišskej diecézy udelil svoje požehnanie aj spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš./požehnanie k činnosti v diecéze.

Komunita RODINA BOHA OTCA je laické spoločenstvo mužov a žien, ktorí pôsobia spoločne. Zahŕňa povolania ku všetkým stavom: celibát, kňazstvo, rodina alebo žijúci sám vo svete. Jej členovia žijú v komunite, alebo sú s komunitou spojení.

Úlohy komunity

Misia

Prostredníctvom prednášok a seminárov prinášame ľuďom lásku Nebeského Otca.

Sociálna práca

V sociálnej službe sa snažíme prinavrátiť dôstojnosť Božích detí ľuďom na okraji spoločnosti, ľuďom v núdzi.

Kontemplácia

Pri adorácii sa modlíme spolu s Ježišom v Eucharistii k Nebeskému Otcovi za spásu sveta.

Modlitbové skupiny

Pozývame ľudí, aby sa modlili spolu s nami za spásu sveta.

VIDEO O KOMUNITE RODINA BOHA OTCA

NEBESKÝ OTEC ŤA VEĽMI MILUJE! ČAKÁ NA TEBA! ČAKÁ NA TVOJE OTVORENÉ SRDCE.

Ak chceš, pridaj sa. ZÁLEŽÍ NA KAŽDOM. AJ TY SI DÔLEŽITÝ!

V prípade, ak vás spiritualita komunity RODINA BOHA OTCA oslovuje a mali by ste bližší záujem o komunitu, alebo by ste sa chceli viac dozvedieť o komunite, prípadne by ste sa chceli nezáväzne zúčastniť spoločnej modlitby, prosíme, kontaktujte nás tu:

Kontaktná osoba za modlitbovú skupinu v Spišskej Novej Vsi:

Marek Klešč
mob.: +421 915 929 084

email: [email protected]

________

NA TOMTO ODKAZE NÁJDETE PREDNÁŠKU O ZÁSTUPNEJ MODLITBE.

________

Kontakt na komunitu:

Familie des Vaters
Engleitenstraße 7
7423, Pinkafeld, Austria
[email protected]
http://www.familiedesvaters.at/