Rodina Boha otca

Modlitbová skupina RODINY BOHA OTCA v Spišskej Novej Vsi

Žijeme s Nebeským Otcom v dôvernom vzťahu. Miluje nás a stará sa o nás. On je náš Otec. Sme jeho rodina.

Ako vznikla komunita

Pred 29 rokmi ( v r. 1993 ) boli naši zakladatelia Gottfried Prenner a Aloisia Grabner povolaní založiť komunitu. Po mnohých rokoch misionárskej práce založili v roku 2016 v rakúskom Burgenlande komunitu. Je cirkevne schválená tromi biskupmi. Okrem toho nám v rámci Spišskej diecézy udelil svoje požehnanie aj spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš./požehnanie k činnosti v diecéze.

Komunita RODINA BOHA OTCA je laické spoločenstvo mužov a žien, ktorí pôsobia spoločne. Zahŕňa povolania ku všetkým stavom: celibát, kňazstvo, rodina alebo žijúci sám vo svete. Jej členovia žijú v komunite, alebo sú s komunitou spojení.

Úlohy komunity

Misia

Prostredníctvom prednášok a seminárov prinášame ľuďom lásku Nebeského Otca.

Sociálna práca

V sociálnej službe sa snažíme prinavrátiť dôstojnosť Božích detí ľuďom na okraji spoločnosti, ľuďom v núdzi.

Kontemplácia

Pri adorácii sa modlíme spolu s Ježišom v Eucharistii k Nebeskému Otcovi za spásu sveta.

Modlitbové skupiny

Pozývame ľudí, aby sa modlili spolu s nami za spásu sveta.