Krížová cesta na Matku Božiu

Dňa 1.4. 2017 (sobota) sa konala už po 23krát krížová cesta na Matku Božiu. Tohto roku pripadla tradičná krížová cesta v lone prírody Slovenského raja na pomerne neskorý jarný termín.
Krížovú cestu na Matku Božiu organizoval 75. zbor skautov o.b. Jána Vojtaššáka v SpišskejNovej Vsi v spolupráci s rímsko-katolíckym farským úradom v Sp. Novej Vsi.
Krížovej cesty sa zúčastnilo asi 200 ľudí, prevažne z farností Spišská Nová Ves, Ferčekovce-Novoveská Huta, Smižany a  Spišské Tomášovce.
Z 200 účastníkov bolo asi 40 skautov a skautiek najmä zo Spišskej Novej Vsi a tiež skauti zoSpišských Tomášoviec.
Krížová cesta mala tradičnú formu, od Košiarneho briežka sme sa v sprievode vybrali na rázcestie pod Medveďou Hlavou, odkiaľ sa začala samotná krížová cesta s ukončením navrchole Matky Božej.
Krížovou cestou nás sprevádzal pán kaplán Tomáš Lieskovský. Vďaka Pánu Bohu za krásne slnečné počasie, za nádhernú prírodu a Pán Boh zaplať za účasť všetkým, ktorí neváhali a prišli medzi nás skautov, aby sme mohli spoločne meditovať nad zastaveniami krížovej cesty nášho Pána.

Fotogaléria