2013 Rok Viery

Benedikt XVI. vyhlásil Rok viery apoštolským listom Porta fidei. Začína sa 11. októbra 2012 – na 50. výročie otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu a potrvá do 24. novembra 2013. Podľa apoštolského listu má Rok viery dopomôcť k novému obráteniu k Pánovi Ježišovi a k znovuobjaveniu viery, aby sa všetci členovia Cirkvi stali dôveryhodnými a radostnými svedkami zmŕtvychvstalého Pána v dnešnom svete a boli schopní ukázať „dvere viery“ mnohým hľadajúcim.

Inštrukcia spišského diecézneho biskupa o udeľovaní odpustkov v Roku viery v Spišskej diecéze

Spišský diecézny biskup vydal Inštrukciu a Zamyslenia pre Jubilejný rok a Rok viery

Biblické katechézy v Roku viery. 
Katechézy viedol biblista Doc. ThDr. František Trstenský,PhD. a boli raz do mesiaca vždy v nedeľu o 16:00 v Malom kostole, v rozsahu necelej hodinky.

Videa z kazechéz:

október 2012 – ABRAHÁM – pre spustenie videa klikni tu
november 2012 – MOJŽIŠ – pre spustenie videa klikni tu

december 2012 – RÚT – pre spustenie videa klikni tu
január 2013 – SAMUEL – pre spustenie videa klikni tu
február 2013 JEREMIÁŠ – pre spustenie videa klikni tu
marec 2013 ESTER – pre spustenie videa klikni tu
apríl 2013 DANIEL – pre spustenie videa klikni tu
máj 2013 Mária, Ježišova matka – pre spustenie videa klikni tu
jún 2013 JÁN KRSTITEĽ  – pre spustenie videa klikni tu
september 2013 MÁRIA MAGDALÉNA  – pre spustenie videa klikni tu
október 2013 PAVOL – pre spustenie videa klikni tu
november 2013 PETER – pre spustenie videa klikni tu