Farnosť Nanebovzatia Panny Márie

Spišská Nová Ves

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie

Spišská Nová Ves

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie

Spišská Nová Ves

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie

Spišská Nová Ves

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie

Spišská Nová Ves

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie

Spišská Nová Ves

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie

Spišská Nová Ves

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie

Spišská Nová Ves

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie

Spišská Nová Ves

FARSKÉ OZNAMY

28.apríl 2024

  • 28.apríl 2024

Nové ozvučenie vo Farskom kostole na Hnilčíku – ĎAKUJEME


Už niekoľko mesiacov spravujeme excurendo malú, ale rozľahlú podhorskú farnosť Hnilčík.  Vo Farskom kostole nie je ozvučovacia technika. Dali sme si vypracovať niekoľko ponúk na zakúpenie a inštaláciu nového ozvučenia. Veriaci obetavo prispievajú na údržbu  farského kostola a starajú sa o kaplnky na Jerohute a Bindte.  Aby sme mohli zakúpiť kvalitnejšie, trváce a rokmi overené technické zariadenie potrebujeme ešte […]

17.apríl 2024

  • 17.apríl 2024

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti v roku 2024


1. termín (5. 5. 2024) 1. skupina (8:30 hod.) – ZŠ Nejedlého + ZŠ Nad Medzou 2. skupina (10:30 hod.) – ZŠ Levočská + SZŠ Fabiniho 2. termín (12. 5. 2024) 3. skupina (8:30 hod.) – ZŠ Ing. Kožucha + ZŠ Komenského 4.skupina (10:30 hod.) – ZŠ Lipová + CZŠ sv. Cyrila a Metoda                                        

11.apríl 2024

  • 11.apríl 2024

eRko tábor


Tábor pre mladších Milí rodičia! Pripravujeme pre Vaše deti veľký eRko tábor. Tábor je určený deťom vo veku 5-8 rokov. Bude prebiehať POBYTOVOU formou v dňoch 5.-7. 7. 2024. Odchod tábora je z vlakovej stanici SNV. Stretneme sa o 7:40 a pôjdeme vlakom EX o 8:04 do Ružomberka, pôjdeme autobusovým spojom (prosíme o kartičky na […]

25.február 2024

  • 25.február 2024

100 rokov zriadenia provincie


Sestry Božského Vykupiteľa Vás pozývajú na spoločné vďakyvzdávanie za 100 rokov zriadenia ichprovincie. Slávenie začne vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v sobotu 2. marca 2024o 10.00 hod. úvodnou modlitbou. O 10.30 hod. začne sv. omša, ktorej bude predsedať apoštolskýnuncius Mons. Nicola Girasoli za prítomnosti našich otcov biskupov, viacerých kňazov, diakonov,rehoľných sestier a hostí. Všetci ste srdečne pozvaní! Plánuje […]

18.február 2024

  • 18.február 2024

Výsledky volieb do Farskej pastoračnej rady


V nedeľu 11. februára 2024 prebehlo hlasovanie do Farskej pastoračnej rady. Volieb sa mohol zúčastniť každý dospelý člen našej farnosti. Odovzdaných bolo 675 hlasovacích lístkov, z toho 3 boli neplatné. Prinášame Vám celkové výsledky týchto volieb. Pastoračná rada farnosti je poradný zbor veriacich farnosti, ktorý má svoje oprávnenie v KKP (kán. 536) a ktorého cieľom […]

16.február 2024

  • 16.február 2024

Pôstna duchovná obnova


Po minuloročnom pilotnom projekte Pôstnych duchovných obnov, Vás srdečne pozývame na druhý ročník. Tentoraz sa budeme stretávať každú pôstnu nedeľu o 14:30 v kine Mier, Šafárikovo námestie 7, Spišská Nová Ves. Vždy začneme prednáškou, pokračovať budeme diskusiou a celý program zakončíme Adoráciou pri Najsvätejšej Sviatosti. Počas každej nedele bude k dispozícii aj detský kútik, kde […]

Charita

Pomoc sociálne odkázaným vo farnosti Spišská Nová Ves