Farnosť Nanebovzatia Panny Márie

Spišská Nová Ves

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie

Spišská Nová Ves

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie

Spišská Nová Ves

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie

Spišská Nová Ves

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie

Spišská Nová Ves

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie

Spišská Nová Ves

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie

Spišská Nová Ves

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie

Spišská Nová Ves

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie

Spišská Nová Ves

FARSKÉ OZNAMY

06.júl 2024

  • 06.júl 2024

Odpustová slávnosť ku cti Panny Márie Karmelskej


Program   9.30 VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA 10.15 MODLITBA SV. RUŽENCA 11.00 SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA – CELEBRANT MONS. JÁN KUBOŠ, POMOCNÝ BISKUP 12.15 POŽEHNANIE ŠKAPULIAROV S MOŽNOSŤOU ZAPÍSANIA DO BRATSTVA SV. ŠKAPULIARA 13.00 VYLOŽENIE NAJSVÄTEJŠEJ OLTÁRNEJ SVIATOSTI V KAPLNKE NA TICHÚ ADORÁCIU 15.00 POBOŽNOSŤ V HODINE MILOSRDENSTVA 20.00 ZAKONČENIE ADORÁCIE S POŽEHNANÍM S NAJSV. OLTÁRNOU SVIATOSŤOU […]

13.jún 2024

  • 13.jún 2024

DEŇ FARNOSTI 2024


Po niekoľkých rokoch opäť prichádzame s myšlienkou Dňa farnosti. Je to deň, kedy sa spoločne stretneme, celá farnosť a strávime spoločné popoludnie. Tento deň slúži aj ako prezentácia našej farnosti v našom meste, preto pozývame aj širokú verejnosť na program, ktorý ponúkame. Začneme spoločnou svätou omšou o 13:00 h. vo Farskom kostole a následne sa […]

28.apríl 2024

  • 28.apríl 2024

Nové ozvučenie vo Farskom kostole na Hnilčíku – ĎAKUJEME


Už niekoľko mesiacov spravujeme excurendo malú, ale rozľahlú podhorskú farnosť Hnilčík.  Vo Farskom kostole nie je ozvučovacia technika. Dali sme si vypracovať niekoľko ponúk na zakúpenie a inštaláciu nového ozvučenia. Veriaci obetavo prispievajú na údržbu  farského kostola a starajú sa o kaplnky na Jerohute a Bindte.  Aby sme mohli zakúpiť kvalitnejšie, trváce a rokmi overené technické zariadenie potrebujeme ešte […]

18.apríl 2024

  • 18.apríl 2024

eRko tábor


Tábor pre mladších Milí rodičia! Pripravujeme pre Vaše deti veľký eRko tábor. Tábor je určený deťom vo veku 5-8 rokov. Bude prebiehať POBYTOVOU formou v dňoch 5.-7. 7. 2024. Odchod tábora je z vlakovej stanici SNV. Stretneme sa o 7:40 a pôjdeme vlakom EX o 8:04 do Ružomberka, pôjdeme autobusovým spojom (prosíme o kartičky na […]

17.apríl 2024

  • 17.apríl 2024

Vyjadrenie k spoločenstvu kňaza Piotra Natanka a jeho priaznivcov


Drahí veriaci, vzhľadom k mnohým otázkam a na základe ústneho súhlasu o. biskupa Františka Trstenského, podávam krátke usmernenie ohľadom spoločenstva poľského kňaza Piotra Natanka.  Otec Natanek bol suspendovaný (suspenzia = zákaz vykonávania kňazskej činnosti), pretože napriek výslovnému zákazu miestneho diecézneho biskupa, neprestal hlásať nesprávne učenie a naďalej okolo seba zhromažďuje spoločenstvo sympatizantov. Mnohí sympatizanti tohto kňaza nosia […]

17.apríl 2024

  • 17.apríl 2024

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti v roku 2024


1. termín (5. 5. 2024) 1. skupina (8:30 hod.) – ZŠ Nejedlého + ZŠ Nad Medzou 2. skupina (10:30 hod.) – ZŠ Levočská + SZŠ Fabiniho 2. termín (12. 5. 2024) 3. skupina (8:30 hod.) – ZŠ Ing. Kožucha + ZŠ Komenského 4.skupina (10:30 hod.) – ZŠ Lipová + CZŠ sv. Cyrila a Metoda                                        

Charita

Pomoc sociálne odkázaným vo farnosti Spišská Nová Ves