Nová gynekologicko – pôrodnícka ambulancia

V Poprade bola zriapolomskadená nová gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Terezka, n.o., ktorej zakladateľmi sú Spišské  biskupstvo a Fórum života, o.z.
Ambulancia má zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami, poskytuje zdravotnú starostlivosť kapitovaným aj nekapitovaným pacientkam v súlade s princípmi bioetiky Katolíckej Cirkvi. Patrónkou ambulancie je sv. Terézia s Lisieux. Kontakt a info na plagáte.