Časopis Farská rodina

Najnovšie číslo (01/2023) nášho farského časopisu  Farská rodina nájdete v kostoloch vzadu na stolíkoch.