Moderované adorácie

Pozývame na moderované adorácie, pravidelne vždy 3. štvrtok v mesiaci.Adorácie SNV.png