Vigília Všetkých svätých

Slávnostnou vigíliou Všetkých svätých sme si pripomenuli, kde je náš cieľ pozemského putovania. Nech spolu s celým nebom zaznieva oslava nášho Pána.

Pozrite si video kliknutím TU.