Katechézy Neokatechumenátnej cesty

V dobe plnej neistoty a hlbokej spoločenskej krízy príď počúvať katechézy o živej viere. Katechézy sú určené všetkým osobám, ktoré pociťujú potrebu prehĺbiť svoj vzťah s Ježišom Kristom. Osobám, ktoré prechádzajú ťažkým životným obdobím, životnými krízami a ťažkosťami. Katolícka Cirkev, chce dať pocítiť týmto osobám svoju blízkosť a záujem. 

Cyklus katechéz bude prebiehať vždy v utorok a štvrtok o 18:45 v Pastoračnom centre na fare na ul. Letná 60. Prvá katechéza začína v utorok dňa 26. septembra o 18:45 h.

„Príď počúvať radostnú zvesť pre Tvoj život !“

Rozpis katechéz

1.deň: Predstavenie Neokatechumenátnej cesty

utorok 26.9.2023

Správca farnosti privíta všetkých záujemcov o počúvanie vstupných katechéz a predstaví členov skupiny katechistov

– katechéza o tom ako sa zrodila neokatechumenátna cesta v barakoch pri Madride a o iniciátoroch cesty: Francesco Arquello a Carmen Hernandéz, na záver katechéza Ježiš a slepec

2.deň: Pastorácia  a evanjelizácia vo farnostiach

štvrtok 28.9.2023

– katechéza hovorí na konkrétnych príkladoch o tom, že okrem pastorácie pomocou sviatostí je potrebné prejsť aj ku pastorácii evanjelizácie, aby sa mohli vrátiť do cirkvi aj tí pokrstení, ktorý už do kostola neprídu

3.deň: Desakralizácia, dekristianizácia, kríza viery

utorok 3.10.2023

– katechéza opisuje a vysvetľuje tieto pojmy v súvislosti so sekularizáciou, stratou zmyslu pre sväté veci a to aj vnútri cirkvi, rozchod veriacich medzi náboženstvom a životom a o kríze viery vyplývajúcej zo straty znakov viery (láska a jednota)

4.deň: Poslanie cirkvi: Soľ, svetlo, kvas

štvrtok 5.10.2023

– katechéza vysvetľuje ponímanie cirkvi vo svete, ako sviatosti spásy a ozrejmuje ju cez Ježišove slová: Vy ste soľ, svetlo, vy ste kvas

5.deň: Kto je pre Teba Boh?

utorok 10.10.2023

– katechéza, ktorá je prípravou na ohlásenie radostnej zvesti, prebieha v dialógu s účastníkmi katechéz a týka sa otázok prečo veríme v Boha a či vnímame pôsobenie Boha v našom živote

6.deň: Kto som ja?

štvrtok 12.10.2023

– katechéza, ktorá je ďalšou prípravou na ohlásenie kerygmy – radostnej zvesti, prebieha v dialógu s účastníkmi katechéz a týka sa otázok o zmysle života a či vnímame pôsobenie Boha v našom živote, alebo žijeme v odcudzení

7.deň: Kerygma 1. časť

utorok 17.10.2023

– prebieha v dialógu s účastníkmi katechéz a týka sa otázok: kto je pre nás Ježiš Kristus a čo znamená v našom živote, čo je to radostná zvesť. Ohlásenie kerygmy, ako víťazstva Ježiša Krista nad strachom z bytostnej smrti.

8.deň: Kerygma 2. časť

štvrtok 19.10.2023

– prebieha v dialógu s účastníkmi katechéz a vychádza z hlásania radostnej zvesti vo sv. písme: v skutkoch a listoch apoštolov. Vysvetlenie aj na príkladoch na historických súvislostiach ukrižovania Ježiša Krista, o Barabášovi a sv. Františkovi

9. deň: Katechéza o sviatosti pokánia o. Ladislav

utorok 24.10.2023

– práca v skupinkách na otázky týkajúce sa všeobecných skúseností a znakov sviatosti zmierenia, potom nasleduje vysvetľujúca katechéza kňaza a iných aspektov sviatosti zmierenia

10. deň: Liturgia pokánia

štvrtok 26.10.2023

– slávnostne pripravená liturgia zmierenia spojená s čítaniami a komentármi k Božiemu slovu, vrátane individuálnej ušnej spovede, so znakmi spoločenstva

11. deň: Skúsenosti ľudí

utorok 31.10.2023

skúsenosti ľudí, ktorí absolvovali doterajšie katechézy, aký mali dojem a či chcú pokračovať, informácie o spôsobe ukončenia katechéz dvojdňovým stretnutím tzv. konvivenciou niekde mimo mesta

12. deň: Katechéza o Abrahámovi

štvrtok 2.11.2023

– na pozadí Abrahámovho života, dáva katechéza možnosť ochutnať Božie slovo a zorientovať sa vo sv. písme a je aj volaním na cestu, tak ako bol pozvaný Abrahám

13. deň: Katechéza Exodus

utorok 7.11.2023

– katechéza o východe izraelitov z Egypta a o súvislosti tejto udalosti so životom Ježiša Krista a s jeho pokušeniami na púšti

14. deň: Dotazník o Božom slove

štvrtok 9.11.2023

– katechéza začína prácou v skupinkách na tému Božieho slova, ako vznikla biblia, ako sa formovala. Táto katechéza je aj prípravou na poslednú katechézu, ktorou bude liturgia slova v spoločenstve.

15. deň: Liturgia slova

utorok 14.11.2023

– pri tejto liturgii slova bude na záver účastníkom katechéz slávnostne odovzdaná biblia – ako Božie slovo. Odovzdáva miestny biskup, alebo správca farnosti v ktorej sa katechézy konajú

Záver katechéz  –  tzv. Konvivencia – piatok 17.– nedeľa 19.11.2023, miesto bude upresnené