Bodka za prázdninami

Pozývame všetkých žiakov i rodičov na Bodku za prázdninami, ktorá sa uskutoční v utorok 29.augusta. Začneme svätou omšou o 11.00 vo farskom kostole, ktorou chceme poďakovať Pánu Bohu za čas prázdnin. Program bude pokračovať v areáli cirkevnej základnej školy.