Beatifikácia rodiny Ulmovcov v Poľsku

Poľská rodina Ulmovcov blízka nášmu Slovensku nielen geograficky, ale aj slovanským pôvodom, ktorá bude 10. septembra 2023 blahorečená, je veľkým vzorom a povzbudením pre všetky rodiny v schopnosti obetovania sa až do krajnosti, dať život, ten najcennejší dar za svojich blížnych. Rodina Ulmovcov: otec, matka, šesť detí a jedno v lone matky. Zahynuli násilnou smrťou počas druhej sv. vojny a tak obetovali život za svojich blížnych, ktorých ukrývali. Viac o príbehu tejto rodiny sa dočítate na tomto odkaze.

Beatifikácia rodiny Ulmovcov bude 10. septembra 2023 o 10:00  Markowej (neďaleko Rzeszowa). 

Rodina Ulmova, jeseň 1943 /CATHOLIC NEWS AGENCY/

Púť z našej farnosti

Autobus z našej farnosti odchádza od farského kostola už v nedeľu ráno o 2.30 hod. nakoľko sektory pre ľudí sa uzatvárajú o 8.00. Cena lístka na osobu je 20€. Nahlásiť sa a zaplatiť cestovné treba čím skôr v sakristii farského kostola.