Odpustový týždeň

V našej farnosti budeme v nedeľu sláviť odpustovú slávnosť z príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie. Rozhodli sme sa zorganizovať menší program. Jeho znenie nájdete tu: