Nový pastoračný projekt pre Spišskú diecézu

Drahí bratia a sestry,

v našej diecéze začneme nový pastoračný projekt. Je inšpirovaný Ježišovou cestou do Emauz a bude mať tri etapy.

Prvá začne spoločnou adoráciou v sobotu 2.12.2023 o 17.00 hod. vo vybraných mestách našej diecézy. Budeme sa sústrediť na počúvanie a prijatie ľudí okolo nás. Symbolom tejto cesty bude svieca.

Po Vianociach sa v druhej etape zameriame na dôležitosť Božieho slova. Jej symbolom bude Sväté písmo.

V poslednej etape po Veľkej noci upriamime pohľad na Eucharistiu, pretože emauzskí učeníci spoznali Ježiša práve pri lámaní chleba. Symbolom tejto etapy bude kríž.

Vytvorili sme sprievodné materiály a aktivity pre deti, mladých, dospelých aj rodiny, ktoré od 1. adventnej nedele budú postupne pribúdať na tomto webe. 

Obnovme spoločne našu vieru.

Váš biskup František


1. etapa – Počúvanie a prijatie

Na úvod pripravil diecézny biskup Mons. František Trstenský k diecéznemu pastoračnému putovaniu list (vo verzii aj pre dyslektikov), ktorým chce veriacich pozvať zapojiť sa. List bude distribuovaný cez farnosti všetkým, ktorí budú mať záujem.

Cez kňazov vo farnostiach je  možné zabezpečiť si ikonu Emauzských učeníkov s Kristom (A4), ktorá obsahuje vysvetlenie a modlitbu, ktorá bude sprevádzať celoročné pastoračné putovanie. Má byť povzbudením k rodinnej modlitbe, v tejto prvej etape pri zažatom adventnom venci.

Naša farnosť má tiež veľkoformátovú ikonu Emauzských učeníkov s Kristomktorú nájdete vo farskom kostole.

Pre celé diecézne spoločenstvo, zvlášť pre rodiny, je pripravená Liturgia domácej cirkvi ku jednotlivým sviecam adventného venca, zakončená piatou sviecou, zapálenou na sviatok Svätej rodiny. Text liturgie si môžete stiahnuť na tejto stránke nižšie.

Pre deti je pripravený Adventný kalendár, ktorý sa však nekončí Štedrým dňom, ale bude pokračovať až do konca prvej etapy – do Tretej nedele v Cezročnom období. Je možné získať ho vo farnostiach cez kňazov.

Pre mladých je pripravený Instagramový účet @mladispisskejdiecezy, cez ktorý sa mladým bude prihovárať diecézny biskup a bude chcieť počúvať ich hlas tak, že ich pozve ku rôznym odpovediam a reakciám.

Pridajte sa k putujúcemu diecéznemu spoločenstvu a obnovme tak svoju vieru!

zdroj: kapitula.sk