Rodinná liturgia pred štedrou večerou

Milí priatelia, štedrá večera je výnimočná zo všetkých stolovaní počas roka. Odkazuje na Božiu štedrosť a dobrotu, ktorú chceme a máme napodobňovať ani nie tak v materiálnej oblasti, ale predovšetkým v medziľudských vzťahov. Ponúkam Vám krátku liturgiu na večer 24. decembra pri štedrovečernom stole. Prosím, pomodlite sa ju vo Vašich domácnostiach.

Krátku liturgiu nájdete na tomto odkaze.